maligayang pagdating

Pahayag ng Misyon

Ang Town of Islip Housing Authority ay nagsisikap na makamit ang mabisa at mahusay na paghahatid ng disente, ligtas at abot-kayang pabahay sa mga karapat-dapat na nangungupahan at mga aplikante, habang pinapanatili ang isang pangkalahatang pangako sa mga lokal na pamayanan at mga entity ng gobyerno sa loob ng hurisdiksyon ng Housing Authority upang itaguyod ang sapat at abot-kayang pabahay, oportunidad sa ekonomiya at angkop na kapaligiran sa pamumuhay na walang diskriminasyon.

Ang Bayan ng Islip Housing Authority ay nakatuon sa pagbibigay ng de-kalidad na pabahay sa mga kalahok sa programa, kabilang ang pantay na pagkakataon sa pabahay.

Impormasyon sa Fair Housing at Reasonable Accommodations para sa mga taong may kapansanan, kabilang ang NYS Div. of Human Rights PAGBIBIGAY NG PAUNAWA NG MGA NAGBIBIGAY NG PABAHAY NG MGA KARAPATAN NG MGA UMUUPA SA MGA MAKAKATUTONG PAGBABAGO AT PANULUGAN PARA SA MGA TAONG MAY KAPANSANAN. Matatagpuan sa menu ng mga link sa pamamagitan ng pag-click sa “Fair Housing”

Biktima ng Karahasan sa Tahanan? Tingnan ang pahina ng mapagkukunan ng HUD VAWA Violence Against Women Act

 

Balita sa Pabahay