స్వాగతం

హౌసింగ్ అథారిటీ కార్పొరేట్ ముద్ర అలంకరణ చిత్రం

మిషన్ స్టేట్మెంట్

టౌన్ ఆఫ్ ఇస్లిప్ హౌసింగ్ అథారిటీ అర్హతగల అద్దెదారులు మరియు దరఖాస్తుదారులకు మంచి, సురక్షితమైన మరియు సరసమైన గృహాలను సమర్ధవంతంగా మరియు సమర్ధవంతంగా అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, అదే సమయంలో తగిన మరియు సరసమైన గృహాలను ప్రోత్సహించడానికి హౌసింగ్ అథారిటీ అధికార పరిధిలోని స్థానిక సంఘాలకు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలకు మొత్తం నిబద్ధతను నిర్వహిస్తుంది, ఆర్థిక అవకాశం మరియు వివక్ష లేని తగిన జీవన వాతావరణం.

టౌన్ ఆఫ్ ఇస్లిప్ హౌసింగ్ అథారిటీ సమాన గృహావకాశాలతో సహా ప్రోగ్రామ్‌లలో పాల్గొనేవారికి నాణ్యమైన గృహాలను అందించడానికి అంకితం చేయబడింది.

NYS డివితో సహా వికలాంగులకు సరసమైన హౌసింగ్ సమాచారం మరియు సహేతుకమైన వసతి. వికలాంగులకు సహేతుకమైన సవరణలు మరియు వసతి కోసం అద్దెదారుల యొక్క హౌసింగ్ ప్రొవైడర్ల ద్వారా నోటీసు యొక్క మానవ హక్కుల నిబంధన. "ఫెయిర్ హౌసింగ్" క్లిక్ చేయడం ద్వారా లింక్‌ల మెనులో కనుగొనవచ్చు