Добродошли

стамбена власт корпоративни печат украсна слика

Misija

Стамбена управа града Ислип настоји да постигне ефективну и ефикасну испоруку пристојног, сигурног и приступачног стамбеног простора квалификованим закупцима и подносиоцима захтева, уз одржавање свеукупне посвећености локалним заједницама и државним субјектима у надлежности Стамбене управе да промовишу адекватно и приступачно становање, економске могућности и одговарајуће животно окружење без дискриминације.

Градска управа града Ислип посвећена је пружању квалитетног становања учесницима програма.