vitajte

Poslanie

Úrad pre bývanie mesta Islip sa snaží dosiahnuť efektívne a efektívne poskytovanie slušného, ​​bezpečného a cenovo dostupného bývania oprávneným nájomcom a žiadateľom, pričom si zároveň zachováva celkový záväzok voči miestnym komunitám a vládnym subjektom v jurisdikcii HA podporovať primerané a dostupné bývanie, ekonomické príležitosť a vhodné životné prostredie bez diskriminácie.

Úrad pre bývanie mesta Islip sa venuje poskytovaniu kvalitného bývania účastníkom programov. Informácie poskytované na tejto stránke sú pokračujúcim projektom a budú sa v priebehu roku 2020 podstatne zlepšovať.