vitajte

Poslanie

Mesto Islip Bytový úrad sa snaží dosiahnuť efektívne a efektívne poskytovanie slušného, ​​bezpečného a cenovo dostupného bývania oprávneným nájomcom a žiadateľom, pričom si zachováva celkový záväzok voči miestnym komunitám a vládnym subjektom v rámci jurisdikcie úradu pre bývanie podporovať primerané a dostupné bývanie, ekonomické príležitosti a vhodné životné prostredie bez diskriminácie.

Bytový úrad mesta Islip sa venuje poskytovaniu kvalitného bývania účastníkom programov, vrátane rovnakých možností bývania.

Informácie o spravodlivom bývaní a primeranom ubytovaní pre osoby so zdravotným postihnutím, vrátane NYS Div. o ľudských právach POSKYTOVANIE OZNÁMENIA POSKYTOVATEĽOM BÝVANÍ O PRÁVA NÁJOMNÍKOV NA PRIMERANÉ ÚPRAVY A UBYTOVANIE PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM. Nájdete ho v ponuke odkazov kliknutím na „Férové ​​bývanie“

Obeť domáceho násilia? Pozrite si zdrojovú stránku zákona HUD VAWA o násilí na ženách

 

Správy o bývaní