vitajte

bytový úrad firemná pečať ozdobný obrázok

Poslanie

Úrad pre bývanie mesta Islip sa snaží dosiahnuť efektívne a efektívne poskytovanie slušného, ​​bezpečného a cenovo dostupného bývania oprávneným nájomcom a žiadateľom, pričom si zároveň zachováva celkový záväzok voči miestnym komunitám a vládnym subjektom v jurisdikcii HA podporovať primerané a dostupné bývanie, ekonomické príležitosť a vhodné životné prostredie bez diskriminácie.

Úrad pre bývanie v meste Islip sa venuje poskytovaniu kvalitného bývania účastníkom programov.