vitajte

bytový úrad firemná pečať ozdobný obrázok

Poslanie

Mesto Islip Bytový úrad sa snaží dosiahnuť efektívne a efektívne poskytovanie slušného, ​​bezpečného a cenovo dostupného bývania oprávneným nájomcom a žiadateľom, pričom si zachováva celkový záväzok voči miestnym komunitám a vládnym subjektom v rámci jurisdikcie úradu pre bývanie podporovať primerané a dostupné bývanie, ekonomické príležitosti a vhodné životné prostredie bez diskriminácie.

Úrad pre bývanie v meste Islip sa venuje poskytovaniu kvalitného bývania účastníkom programov.