Selamat datang

Kenyataan misi

Pihak Berkuasa Perumahan Town of Islip berusaha untuk mencapai penyampaian perumahan yang baik, selamat dan mampu milik secara efektif dan efisien kepada penyewa dan pemohon yang layak, sambil mengekalkan komitmen keseluruhan kepada komuniti setempat dan entiti kerajaan dalam bidang kuasa Lembaga Perumahan untuk mempromosikan perumahan yang mencukupi dan mampu milik, peluang ekonomi dan persekitaran hidup yang sesuai tanpa diskriminasi.

Pihak Berkuasa Perumahan Bandar Islip berdedikasi untuk menyediakan perumahan berkualiti kepada peserta program, termasuk peluang perumahan yang sama rata.

Maklumat Perumahan Adil dan Penginapan Berpatutan untuk orang kurang upaya, termasuk Div ​​NYS. Hak Asasi Manusia PENYEDIAAN NOTIS OLEH PENYEDIA RUMAH HAK PENYEWA TERHADAP PENGUBAHSUAIAN DAN PENGINAPAN YANG MUNASABAH BAGI ORANG KURANG UPAYA. Boleh didapati dalam menu pautan dengan mengklik "Perumahan Adil"

 

Berita Perumahan