Selamat datang

Kenyataan misi

Pihak Berkuasa Perumahan Town of Islip berusaha untuk mencapai penyampaian perumahan yang baik, selamat dan mampu milik secara efektif dan efisien kepada penyewa dan pemohon yang layak, sambil mengekalkan komitmen keseluruhan kepada komuniti setempat dan entiti kerajaan dalam bidang kuasa HA untuk mempromosikan perumahan yang mencukupi dan berpatutan, ekonomi peluang dan persekitaran hidup yang sesuai tanpa diskriminasi.

Pihak Berkuasa Perumahan Town of Islip berdedikasi untuk menyediakan perumahan berkualiti kepada peserta program. Maklumat yang diberikan di dalam laman web ini adalah projek yang sedang berjalan dan akan ditingkatkan pada tahun 2020.