Selamat datang

gambar hiasan syarikat meterai korporat perumahan

Kenyataan misi

Pihak Berkuasa Perumahan Town of Islip berusaha untuk mencapai penyampaian perumahan yang baik, selamat dan mampu milik secara efektif dan efisien kepada penyewa dan pemohon yang layak, sambil mengekalkan komitmen keseluruhan kepada komuniti setempat dan entiti kerajaan dalam bidang kuasa Lembaga Perumahan untuk mempromosikan perumahan yang mencukupi dan mampu milik, peluang ekonomi dan persekitaran hidup yang sesuai tanpa diskriminasi.

Pihak Berkuasa Perumahan Town of Islip berdedikasi untuk menyediakan perumahan berkualiti kepada peserta program.