тавтай морилно уу

орон сууцны захиргааны байгууллагын тамга чимэглэлийн зураг

Эрхэм зорилго тайлан

Ислип хотын орон сууцны газар нь зохистой, найдвартай, хямд орон сууцыг зохих түрээслэгч, өргөдөл гаргагчдад үр дүнтэй, үр ашигтайгаар хүргэхийг хичээдэг бөгөөд орон сууцны албаны харьяа орон нутгийн иргэд, төрийн байгууллагуудын өмнө зохистой, хямд орон сууцыг дэмжих амлалтаа биелүүлж, эдийн засгийн боломж, ялгаварлан гадуурхалтгүй амьдрах тохиромжтой орчин.

Ислип хотын орон сууцны газар нь хөтөлбөрт оролцогчдыг чанартай орон сууцаар хангахад зориулагдсан.