тавтай морилно уу

орон сууцны захиргааны байгууллагын тамга чимэглэлийн зураг

Эрхэм зорилго тайлан

Ислипийн орон сууцны хот нь зохих орон сууц, өргөдөл гаргагчдад зохистой, аюулгүй, боломжийн үнэтэй орон сууцыг үр дүнтэй, үр дүнтэй хүргэхийг хичээдэг, харин ХА-ийн харьяаллын хүрээнд орон нутгийн иргэд, засгийн газрын байгууллагууд хангалттай, хүртээмжтэй орон сууц, эдийн засгийг сурталчлах үүрэг хүлээдэг. ялгаварлан гадуурхахаас ангид байх боломж, амьдрах таатай орчин.

Ислип хотын орон сууцны газар нь хөтөлбөрт оролцогчдыг чанартай орон сууцаар хангахад зориулагдсан.