Byenveni

lojman otorite antrepriz sele dekoratif imaj

Misyon Deklarasyon

Otorite Lojman Vil Islip ap fè efò pou l akonpli yon efikas epi efikas livrezon lojman desan, san danje ak abòdab pou lokatè ak aplikan ki kalifye, pandan y ap kenbe yon angajman jeneral pou kominote lokal yo ak antite gouvènman ki nan jiridiksyon HA pou ankouraje lojman ase ak abòdab, ekonomik opòtinite ak yon anviwònman k ap viv apwopriye san diskriminasyon.

Vil la nan Otorite Lojman Islip dedye a bay lojman bon jan kalite a patisipan yo nan pwogram nan.