Byenveni

lojman otorite antrepriz sele dekoratif imaj

Misyon Deklarasyon

Vil la nan Otorite Lojman Islip fè efò reyalize efikas ak efikas livrezon nan lojman desan, san danje epi abòdab lokatè ki kalifye yo ak aplikan, pandan y ap kenbe yon angajman an jeneral nan kominote lokal yo ak antite gouvènmantal nan jiridiksyon Otorite Lojman an ankouraje lojman adekwa ak abòdab, opòtinite ekonomik ak yon anviwònman k ap viv apwopriye san diskriminasyon.

Vil la nan Otorite Lojman Islip dedye a bay lojman bon jan kalite a patisipan yo nan pwogram nan.