خوش آمدی

مرجع مسکن مهر تصویری تزئینی شرکت

بیانیه ماموریت

اداره کل مسکن شهر Islip در تلاش است تحویل مؤثر و کارآمد مسکن مناسب ، ایمن و مقرون به صرفه را برای مستاجران و متقاضیان واجد شرایط بدست آورد و ضمن حفظ تعهد کلی نسبت به جوامع محلی و نهادهای دولتی در حوزه قضایی HA در ارتقاء مسکن مناسب و مناسب ، اقتصادی فرصت و یک محیط زندگی مناسب و عاری از تبعیض.

اداره مسکن شهر Islip به ارائه مسکن با کیفیت برای شرکت کنندگان در برنامه ها اختصاص دارد. اطلاعات ارائه شده در این سایت یک پروژه در حال انجام است و در طول سال 2020 قابل ملاحظه خواهد شد.