خوش آمدی

مرجع مسکن مهر تصویری تزئینی شرکت

بیانیه ماموریت

اداره کل مسکن شهر Islip در تلاش است تحویل مؤثر و کارآمد مسکن مناسب ، ایمن و مقرون به صرفه را برای مستاجران و متقاضیان واجد شرایط بدست آورد و ضمن حفظ تعهد کلی نسبت به جوامع محلی و نهادهای دولتی در حوزه قضایی HA در ارتقاء مسکن مناسب و مناسب ، اقتصادی فرصت و یک محیط زندگی مناسب و عاری از تبعیض.

اداره مسکن شهر ایسلیپ به ارائه مسکن با کیفیت برای شرکت کنندگان در برنامه اختصاص یافته است.