خوش آمدی

مرجع مسکن مهر تصویری تزئینی شرکت

بیانیه ماموریت

سازمان مسکن شهر ایسلیپ تلاش می کند تا به طور م andثر و کارآمد مسکن مناسب ، ایمن و مقرون به صرفه را به مستاجران و متقاضیان واجد شرایط برساند ، در حالی که تعهد کلی خود را به جوامع محلی و نهادهای دولتی در حوزه قضایی سازمان مسکن برای ارتقاء مسکن مناسب و مقرون به صرفه حفظ می کند. فرصت اقتصادی و محیط مناسب زندگی عاری از تبعیض.

اداره مسکن شهر ایسلیپ به ارائه مسکن با کیفیت برای شرکت کنندگان در برنامه اختصاص یافته است.