خوش آمدی

مرجع مسکن مهر تصویری تزئینی شرکت

بیانیه ماموریت

سازمان مسکن شهر ایسلیپ تلاش می کند تا به طور م andثر و کارآمد مسکن مناسب ، ایمن و مقرون به صرفه را به مستاجران و متقاضیان واجد شرایط برساند ، در حالی که تعهد کلی خود را به جوامع محلی و نهادهای دولتی در حوزه قضایی سازمان مسکن برای ارتقاء مسکن مناسب و مقرون به صرفه حفظ می کند. فرصت اقتصادی و محیط مناسب زندگی عاری از تبعیض.

اداره مسکن شهر اسلیپ به ارائه مسکن با کیفیت به شرکت کنندگان در برنامه ها، از جمله فرصت های مسکن برابر اختصاص دارد.

اطلاعات مسکن منصفانه و اسکان معقول برای افراد دارای معلولیت، از جمله بخش NYS. حقوق بشر ارائه اخطار توسط تامین کنندگان مسکن در مورد حقوق مستاجرین برای تغییرات معقول و محل اقامت برای افراد دارای معلولیت. با کلیک بر روی "مسکن عادلانه" می توانید در منوی پیوندها پیدا کنید