Tere tulemast!

elamuameti ettevõtte pitsati dekoratiivne pilt

Missioon

Islipi linna elamumajandusasutus püüab saavutada tõhusat ja tulemuslikku inimväärsete, turvaliste ja taskukohaste elamispindade pakkumist abikõlblikele üürnikele ja taotlejatele, säilitades samas üldise pühendumuse HA jurisdiktsiooni alla kuuluvate kohalike kogukondade ja valitsusasutuste ees edendada piisavat ja taskukohast eluaset, majanduslikku võimalus ja sobiv diskrimineerimiseta elukeskkond.

Islipi linna elamumajandusasutus on pühendunud kvaliteetsete eluasemete pakkumisele programmis osalejatele. Sellel saidil pakutav teave on käimasolev projekt ja seda uuendatakse 2020. aasta jooksul märkimisväärselt.