Tere tulemast!

elamuameti ettevõtte pitsati dekoratiivne pilt

Missioon

Islipi linna elamumajandusamet püüab saavutada nõuetekohastele üürnikele ja taotlejatele korralikku, turvalist ja taskukohast eluaset tõhusalt ja tulemuslikult, säilitades samas üldise kohustuse kohalike kogukondade ja elamumajandusameti jurisdiktsiooni alla kuuluvate valitsusasutuste ees edendada piisavat ja taskukohast eluaset, majanduslikud võimalused ja sobiv diskrimineerimisvaba elukeskkond.

Town of Islip Housing Authority on pühendunud kvaliteetsete eluasemete pakkumisele programmis osalejatele.