Tere tulemast!

Missioon

Islipi linna elamumajandusamet püüab saavutada nõuetekohastele üürnikele ja taotlejatele korralikku, turvalist ja taskukohast eluaset tõhusalt ja tulemuslikult, säilitades samas üldise kohustuse kohalike kogukondade ja elamumajandusameti jurisdiktsiooni alla kuuluvate valitsusasutuste ees edendada piisavat ja taskukohast eluaset, majanduslikud võimalused ja sobiv diskrimineerimisvaba elukeskkond.

Islipi linna elamuamet on pühendunud kvaliteetse eluaseme pakkumisele programmides osalejatele, sealhulgas võrdsetele eluasemevõimalustele.

Teave õiglase eluaseme kohta ja mõistlikud majutusvõimalused puuetega inimestele, sealhulgas NYS-i divisjon. Inimõiguste ELUPAKKUMISE TEATAMINE ÜÜRINIKU ÕIGUSEST PUUDEGA ISIKUTE MÕISTLIKELE MUUDATUSELE JA MAJUTUSELE. Leiad linkide menüüst klikkides “Õiglane eluase”

Perevägivalla ohver? Vaadake HUD VAWA naistevastase vägivalla seaduse ressursi lehte

 

Eluasemeuudised