Добре дошли

Мисия

Жилищната администрация на Град Ислип се стреми да постигне ефективно и ефикасно предоставяне на прилично, безопасно и достъпно жилище на отговарящи на условията наематели и кандидати, като същевременно поддържа цялостен ангажимент към местните общности и правителствените субекти в рамките на юрисдикцията на НА за насърчаване на адекватни и достъпни жилища, икономически възможност и подходяща среда за живот, свободна от дискриминация.

Жилищната администрация на Град Ислип е посветена на предоставянето на качествени жилища на участниците в програмите. Информацията, предоставена в този сайт, е продължаващ проект и ще бъде значително подобрена през 2020 г.