Добре дошли

жилище орган корпоративен печат декоративно изображение

Мисия

Жилищният орган на град Ислип се стреми да постигне ефективно и ефикасно предоставяне на прилични, безопасни и достъпни жилища на отговарящи на условията наематели и кандидати, като същевременно поддържа общ ангажимент към местните общности и правителствените образувания в юрисдикцията на жилищния орган за насърчаване на адекватни и достъпни жилища, икономически възможности и подходяща среда за живот без дискриминация.

Жилищната администрация на град Islip е посветена на предоставянето на качествени жилища на участниците в програмите.