ยินดีต้อนรับ

ภาพการตกแต่งตราประทับขององค์กรที่อยู่อาศัย

ภารกิจของเรา

หน่วยงานการเคหะของเมือง Islip มุ่งมั่นที่จะบรรลุการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพปลอดภัยและราคาไม่แพงให้แก่ผู้เช่าและผู้สมัครที่มีสิทธิ์ในขณะที่รักษาความมุ่งมั่นโดยรวมต่อชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในเขต HA โอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การเคหะของ Town of Islip มุ่งมั่นที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ