ยินดีต้อนรับ

ภาพการตกแต่งตราประทับขององค์กรที่อยู่อาศัย

ภารกิจของเรา

หน่วยงานการเคหะของเมือง Islip มุ่งมั่นที่จะบรรลุการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพปลอดภัยและราคาไม่แพงให้แก่ผู้เช่าและผู้สมัครที่มีสิทธิ์ในขณะที่รักษาความมุ่งมั่นโดยรวมต่อชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในเขต HA โอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

หน่วยงานการเคหะของเมือง Islip มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่พักที่มีคุณภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลที่ให้ไว้ภายในไซต์นี้เป็นโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และจะได้รับการอัพเกรดอย่างมากในช่วงปี 2020