स्वागत छ

आवास प्राधिकरण कर्पोरेट छाप सजावटी छवि

मिशन विवरण

इलिप आवास प्राधिकरणको टाउनले योग्य भाँडादार र आवेदकहरूलाई सभ्य, सुरक्षित र किफायती आवासको प्रभावकारी र दक्ष डेलिभरी प्राप्त गर्न को लागी प्रयत्न गर्दछ, जबकि स्थानीय समुदाय र एचए क्षेत्राधिकार सरकारी क्षेत्रका लागि समग्र प्रतिबद्धता कायम गर्दै पर्याप्त र किफायती आवास, आर्थिक प्रबर्धन गर्न अवसर र भेदभावबाट मुक्त उपयुक्त वातावरण।

इस्लीप आवास प्राधिकरणको शहर कार्यक्रम सहभागीहरूलाई गुणस्तरीय आवास प्रदान गर्न समर्पित छ।