Добредојдовте

станбен орган корпоративна печат декоративна слика

Мисија

Управата за домување на градот Ислип се стреми да постигне ефикасна и ефикасна испорака на пристојно, безбедно и достапно домување до квалификуваните станари и баратели, истовремено одржувајќи целокупна посветеност кон локалните заедници и владините субјекти во јурисдикцијата на органот за домување да промовираат соодветно и достапно домување, економска можност и соодветна животна средина ослободена од дискриминација.

Органот за домување во градот Ислип е посветен на обезбедување квалитетно домување на учесниците во програмите.