Добредојдовте

станбен орган корпоративна печат декоративна слика

Мисија

Домот на градот Ислип за домување се стреми да постигне ефикасно и ефикасно испорачување на пристојно, безбедно и достапно домување на квалификувани станари и апликанти, истовремено одржувајќи и целосна заложба кон локалните заедници и владини субјекти во надлежност на ХА да промовираат соодветно и достапно домување, економски можност и соодветна животна средина без дискриминација.

Домот за домување во градот Ислип е посветен на обезбедување квалитетно домување за учесниците во програмите. Информациите дадени во рамките на оваа страница се во тек и ќе бидат значително надградени во текот на 2020 година.