gaidīts

namu pārvaldes korporatīvā zīmoga dekoratīvais attēls

Pamatuzdevums

Īslīlas pilsētas mājokļu pārvalde cenšas panākt efektīvu un produktīvu pienācīgu, drošu un pieejamu mājokļu piegādi īrniekiem un pretendentiem, vienlaikus saglabājot vispārēju apņemšanos vietējām kopienām un HA jurisdikcijā esošajām valdības struktūrām veicināt atbilstošu un pieejamu mājokli, ekonomisku iespēju un piemērotu dzīves vidi bez diskriminācijas.

Islipas pilsētas namu pārvalde ir apņēmusies nodrošināt kvalitatīvus mājokļus programmu dalībniekiem.