gaidīts

Pamatuzdevums

Islipas pilsētas Mājokļu pārvalde cenšas panākt efektīvu un efektīvu pienācīgu, drošu un pieejamu mājokļu piegādi tiesīgiem īrniekiem un pretendentiem, vienlaikus saglabājot vispārēju apņemšanos vietējām kopienām un valdības iestādēm, kas atrodas Mājokļu pārvaldes jurisdikcijā, veicināt atbilstošu un pieejamu mājokli, ekonomiskas iespējas un piemērotu dzīves vidi bez diskriminācijas.

Islipas pilsētas mājokļu pārvalde ir apņēmusies nodrošināt programmu dalībniekiem kvalitatīvus mājokļus, tostarp vienlīdzīgas mājokļa iespējas.

Informācija par godīgu mājokli un saprātīgu izmitināšanu personām ar invaliditāti, tostarp NYS nodaļa. Cilvēktiesību normas MĀJOKĻU SNIEDZĒTĀJU PAZIŅOJUMS PAR ĪRNIEKU TIESĪBĀM UZ PAMATOTIEM IZMAIŅĀM UN IZMITINĀŠANU PERSONĀM AR INvalīdiem. To var atrast saišu izvēlnē, noklikšķinot uz “Godīgs mājoklis”

 

Mājokļu ziņas