gaidīts

namu pārvaldes korporatīvā zīmoga dekoratīvais attēls

Pamatuzdevums

Islipas pilsētas Mājokļu pārvalde cenšas panākt efektīvu un efektīvu pienācīgu, drošu un pieejamu mājokļu piegādi tiesīgiem īrniekiem un pretendentiem, vienlaikus saglabājot vispārēju apņemšanos vietējām kopienām un valdības iestādēm, kas atrodas Mājokļu pārvaldes jurisdikcijā, veicināt atbilstošu un pieejamu mājokli, ekonomiskas iespējas un piemērotu dzīves vidi bez diskriminācijas.

Islipas pilsētas namu pārvalde ir apņēmusies nodrošināt kvalitatīvus mājokļus programmu dalībniekiem.