Benvida

Misión

A Autoridade de Vivenda Town of Islip esfórzase por lograr unha entrega eficaz e eficiente de vivendas dignas, seguras e accesibles aos inquilinos e solicitantes elixibles, mantendo un compromiso global coas comunidades locais e as entidades gobernamentais da xurisdición da Autoridade de Vivenda para promover unha vivenda adecuada e accesible, oportunidade económica e un ambiente de vida axeitado e libre de discriminacións.

A Town of Islip Housing Authority dedícase a proporcionar vivendas de calidade aos participantes dos programas, incluída a igualdade de oportunidades de vivenda.

Información sobre vivendas xustas e aloxamentos razoables para persoas con discapacidade, incluíndo a Div. de Nova York. de Dereitos Humanos AVISO DOS PROVEEDORES DE VIVENDA DOS DEREITOS DOS ARRENDADORES A MODIFICACIÓNS E Aloxamentos RAZONABLES PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE. Pódese atopar no menú de ligazóns facendo clic en "Vivenda xusta"

 

Novas de vivenda