Fàilte

ìomhaigh sgeadachaidh ròn corporra ùghdarras taigheadais

Aithris Rùin

Bidh Ùghdarras Taigheadais Baile Islip a ’feuchainn ri lìbhrigeadh èifeachdach agus èifeachdach de thaigheadas reusanta, sàbhailte agus aig prìs reusanta a thoirt do luchd-gabhail agus tagraichean ion-roghnach, agus aig an aon àm a’ cumail suas dealas iomlan dha na coimhearsnachdan ionadail agus buidhnean riaghaltais taobh a-staigh uachdranas Ùghdarras an Taigheadais gus taigheadas iomchaidh agus aig prìs reusanta a bhrosnachadh, cothrom eaconamach agus àrainneachd beò freagarrach saor bho leth-bhreith.

Tha Ùghdarras Taigheadais Baile Islip gu sònraichte airson taigheadas àrd a thoirt do chom-pàirtichean nam prògraman.