Wamkelekile

Isiteyithimenti soxanduva

Idolophu yase-Islip Housing Authority izama ukufikelela kunikezelo olusebenzayo nolufanelekileyo lwezindlu ezifanelekileyo, ezikhuselekileyo nezifikelelekayo kubaqeshi abafanelekileyo kunye nabafakizicelo, ngelixa kugcinwa ukuzibophelela ngokubanzi kuluntu lwasekhaya nakwimibutho yaseburhulumenteni kulawulo lweZindlu ukukhuthaza izindlu ezifanelekileyo nezithengekayo, amathuba ezoqoqosho kunye nemeko efanelekileyo yokuhlala engenacalucalulo.

IDolophu ye-Islip Housing Authority izinikele ekuboneleleni ngezindlu ezisemgangathweni kubathathi-nxaxheba benkqubo, kuquka namathuba ezindlu alinganayo.

Ulwazi lweZindlu ezinoBulungisa kunye neNdawo yokuHlala eneNgxaki yabantu abakhubazekileyo, kuquka i-NYS Div. yamaLungelo oLuntu UBONELELO NGESAZISO NGABABONI BEZINDLU NGAMALUNGELO ABAQESHI OKUNYE ULUNGISO OLUSELELEKO KUNYE NENDAWO YOKUHLALA YABANTU ABAKHUBAZEKILEYO. Inokufumaneka kwimenyu yekhonkco ngokucofa "Izindlu ezifanelekileyo"

Ixhoba Lodushe LwaseKhaya? Jonga iphepha le-HUD VAWA lobuNdlobongela obuchasene namaKhosikazi iphepha