Witamy

obraz dekoracyjny pieczęci korporacyjnej organu ds. mieszkaniowych

Misja

Miasto Islip Housing Authority dąży do osiągnięcia skutecznego i wydajnego dostarczania godnych, bezpiecznych i niedrogich mieszkań dla kwalifikujących się najemców i wnioskodawców, jednocześnie utrzymując ogólne zaangażowanie lokalnych społeczności i podmiotów rządowych w jurysdykcji HA w celu promowania odpowiednich i niedrogich mieszkań, ekonomicznych możliwości i odpowiednie środowisko życia wolne od dyskryminacji.

Miasto Islip Housing Authority jest zaangażowane w zapewnianie wysokiej jakości mieszkań uczestnikom programów. Informacje podane na tej stronie są w trakcie realizacji i zostaną znacznie zaktualizowane w 2020 r.