Welkom

huisvestingsautoriteit corporate zegel decoratief beeld

Mission Statement

De woongemeenschap van de stad Islip streeft naar een effectieve en efficiënte levering van fatsoenlijke, veilige en betaalbare woningen aan in aanmerking komende huurders en aanvragers, met behoud van een algehele toewijding aan de lokale gemeenschappen en overheidsinstanties binnen de HA-jurisdictie om adequate en betaalbare huisvesting, economische kansen en een geschikte leefomgeving zonder discriminatie.

De Town of Islip Housing Authority zet zich in om kwaliteitsvolle huisvesting te bieden aan programmadeelnemers.