ကွိုဆို

Mission Statement

Islip အိမ်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအိမ်ငှားများနှင့်လျှောက်ထားသူများအားသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောလုံခြုံစိတ်ချရသောစျေး ၀ ယ်အိမ်ရာများကိုထိရောက်ထိရောက်စွာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကင်းရှင်းသောသင့်လျော်သောလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်

Town of Islip Housing Authority သည် တန်းတူအိမ်ရာအခွင့်အလမ်းများအပါအဝင် အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်သူများအား အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အိမ်ရာများ ပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

NYS Div အပါအဝင် မသန်စွမ်းသူများ အတွက် သင့်တင့်သော အိမ်ရာအချက်အလက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော တည်းခိုနေထိုင်မှုများ။ ငှားရမ်းနေထိုင်သူများ၏ အခွင့်အရေးများကို သင့်လျော်သော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့် နေရာထိုင်ခင်းများကို အိမ်ရာပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် သတိပေးချက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်။ "တရားမျှတသောအိမ်ရာ" ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် links menu တွင်တွေ့နိုင်သည်

 

Housing News