ເມືອງ Islip

ເປີດໃນປ່ອງຢ້ຽມໃຫມ່ເມືອງ Islip
ກົດເຂົ້າໄປທີ່ ໜ້າ ທຳ ອິດຂອງເມືອງ Islip