ողջույն

բնակարանային իշխանության կորպորատիվ կնիքի դեկորատիվ պատկեր

Առաքելությունը

«Իսլիպ» բնակարանային գործակալության քաղաքը ձգտում է հասնել իրավասու վարձակալների և դիմորդներին պատշաճ, անվտանգ և մատչելի բնակարանների պատշաճ, անվտանգ և մատչելի տների մատակարարմանը ՝ միաժամանակ պահպանելով ընդհանուր պարտավորություն ՀՀ համայնքների և պետական ​​մարմինների `ՀՀ ԱՆ իրավասության ներքո ՝ նպաստելու համարժեք և մատչելի բնակարանային, տնտեսական հնարավորություն և հարմարավետ միջավայր ՝ խտրականությունից զերծ:

Իսլիպի բնակարանային կառավարման վարչությունը նվիրված է ծրագրերի մասնակիցներին որակյալ բնակարան տրամադրելուն: