ողջույն

բնակարանային իշխանության կորպորատիվ կնիքի դեկորատիվ պատկեր

Առաքելությունը

Քաղաքի Իսլիպի բնակարանային կառավարման մարմինը ձգտում է հասնել արժանապատիվ, անվտանգ և մատչելի բնակարանների արդյունավետ և արդյունավետ փոխանցմանը իրավասու վարձակալներին և դիմողներին, միևնույն ժամանակ պահպանելով ընդհանուր հանձնառությունը Բնակարանային մարմնի իրավասության ներքո գտնվող տեղական համայնքների և համապատասխան բնակարանների խթանման համար, տնտեսական հնարավորություն և խտրականությունից զերծ ապրելու հարմար միջավայր:

Իսլիպի բնակարանային կառավարման վարչությունը նվիրված է ծրագրերի մասնակիցներին որակյալ բնակարան տրամադրելուն: