Fáilte

íomhá maisiúil séala corparáideach údarás tithíochta

Ráiteas Misin

Déanann Údarás Tithíochta Bhaile Islip a dhícheall seachadadh éifeachtach agus éifeachtúil a dhéanamh ar thithíocht mhaith, shábháilte agus inacmhainne do thionóntaí agus d’iarratasóirí incháilithe, agus tiomantas foriomlán a choinneáil do na pobail áitiúla agus d’eintitis rialtais laistigh de dhlínse an Údaráis Tithíochta chun tithíocht leordhóthanach agus inacmhainne a chur chun cinn, deis eacnamaíoch agus timpeallacht mhaireachtála oiriúnach saor ó idirdhealú.

Tá Údarás Tithíochta Bhaile Islip tiomanta do thithíocht ardchaighdeáin a sholáthar do rannpháirtithe an chláir.