Fáilte

íomhá maisiúil séala corparáideach údarás tithíochta

Ráiteas Misin

Déanann Údarás Tithíochta Bhaile Islip a dhícheall seachadadh éifeachtach agus éifeachtúil a dhéanamh ar thithíocht mhaith, shábháilte agus inacmhainne do thionóntaí agus d’iarratasóirí incháilithe, agus tiomantas foriomlán a choinneáil do na pobail áitiúla agus d’eintitis rialtais laistigh de dhlínse HA chun tithíocht leordhóthanach agus inacmhainne, eacnamaíoch a chur chun cinn. deis agus timpeallacht mhaireachtála oiriúnach saor ó idirdhealú.

Tá Údarás Tithíochta Bhaile Islip tiomanta do thithíocht ardchaighdeáin a sholáthar do rannpháirtithe an chláir. Is tionscadal leanúnach é an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an láithreán seo agus déanfar é a uasghrádú go mór le linn 2020.