Polisïau / Dogfennau

HYSBYSIAD - Mae Awdurdod Tai Tref Islip wedi/wedi mabwysiadu pob hawlildiad cymwys a ddarparwyd o dan DDEDDF CARES, cyf. Hysbysiad PIH 2020-05, wedi'i ddisodli gan PIH 2020-13 a PIH 2020-30. Mabwysiadwyd / mabwysiadwyd hepgoriadau o'r fath yn ôl yr angen i ganiatáu i gyfranogwyr y rhaglen gymryd rhan yn ystod y pandemig COVID ac i ganiatáu i'r HA gynnal gweithrediadau effeithiol.

Er bod yr HA yn gweithio i ddiweddaru unrhyw bolisïau i gydymffurfio â rheoliadau neu newidiadau penodol, nodwch fod unrhyw newidiadau rheoliadol y mae'n ofynnol i'r HA gydymffurfio â hwy yn cael eu hymgorffori trwy gyfeirio a bydd yn rheoli lle mae gwrthdaro yn codi, yn fwyaf penodol yng Nghynllun Gweinyddol S8.