Croeso

delwedd addurniadol sêl gorfforaethol awdurdod tai

Datganiad Cenhadaeth

Mae Awdurdod Tai Tref Islip yn ymdrechu i ddarparu tai gweddus, diogel a fforddiadwy yn effeithiol ac yn effeithlon i denantiaid ac ymgeiswyr cymwys, wrth gynnal ymrwymiad cyffredinol i'r cymunedau lleol ac endidau llywodraethol o fewn awdurdodaeth yr Awdurdod Tai i hyrwyddo tai digonol a fforddiadwy, cyfle economaidd ac amgylchedd byw addas heb wahaniaethu.

Mae Awdurdod Tai Tref Islip yn ymroddedig i ddarparu tai o ansawdd i gyfranogwyr rhaglenni.