Croeso

Datganiad Cenhadaeth

Mae Awdurdod Tai Tref Islip yn ymdrechu i sicrhau bod tai gweddus, diogel a fforddiadwy yn cael eu darparu'n effeithiol ac yn effeithlon i denantiaid ac ymgeiswyr cymwys, wrth gynnal ymrwymiad cyffredinol i'r cymunedau lleol ac endidau llywodraethol o fewn awdurdodaeth HA i hyrwyddo tai digonol a fforddiadwy, economaidd. cyfle ac amgylchedd byw addas heb wahaniaethu.

Mae Awdurdod Tai Tref Islip yn ymroddedig i ddarparu tai o ansawdd i gyfranogwyr rhaglenni. Mae'r wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon yn brosiect parhaus a bydd yn cael ei uwchraddio'n sylweddol yn ystod 2020.