Croeso

Datganiad Cenhadaeth

Mae Awdurdod Tai Tref Islip yn ymdrechu i ddarparu tai gweddus, diogel a fforddiadwy yn effeithiol ac yn effeithlon i denantiaid ac ymgeiswyr cymwys, wrth gynnal ymrwymiad cyffredinol i'r cymunedau lleol ac endidau llywodraethol o fewn awdurdodaeth yr Awdurdod Tai i hyrwyddo tai digonol a fforddiadwy, cyfle economaidd ac amgylchedd byw addas heb wahaniaethu.

Mae Awdurdod Tai Tref Islip yn ymroddedig i ddarparu tai o safon i gyfranogwyr y rhaglen, gan gynnwys cyfleoedd tai cyfartal.

Gwybodaeth Tai Teg a Llety Rhesymol i bobl ag anableddau, gan gynnwys y NYS Div. Hawliau Dynol DARPARU HYSBYSIAD GAN DDARPARWYR TAI O HAWLIAU TENANTIAID I ADDASIADAU A LLETY RHESYMOL AR GYFER PERSONAU AG ANABLEDDAU. Gellir dod o hyd iddo yn y ddewislen dolenni trwy glicio “Tai Teg”

Dioddefwr Trais Domestig? Gweler tudalen adnoddau Deddf Trais yn Erbyn Menywod HUD VAWA