Welcome to

Declaració de la Missió

L’Autoritat per a l’habitatge de la ciutat d’Islip s’esforça per aconseguir un lliurament eficaç i eficaç d’habitatges dignes, segurs i assequibles als arrendataris i sol·licitants elegibles, mantenint un compromís global amb les comunitats locals i les entitats governamentals de la jurisdicció de la HA per promoure un habitatge adequat i econòmic. oportunitat i un entorn de vida adequat i lliure de discriminació.

L'Autoritat d'Habitatge de la ciutat d'Islip es dedica a proporcionar habitatge de qualitat als participants en programes. La informació proporcionada en aquest lloc és un projecte en curs i es millorarà substancialment durant el 2020.