xoş

mənzil təşkilatı möhür dekorativ görünüşü

Mission Statement

Islip Yaşayış İdarəsi şəhəri, HA icmalarına aid yerli icmalara və hökumət qurumlarına adekvat və əlverişli mənzil, iqtisadi sahələri təşviq etmək üçün ümumi öhdəliyi qorumaqla, layiqli, təhlükəsiz və əlverişli mənzilin səmərəli və səmərəli şəkildə çatdırılmasına nail olmağa çalışır. ayrıseçkilikdən azad fürsət və uyğun yaşayış mühiti

Islip Mənzil Təşkilatı qəsəbəsi, proqram iştirakçılarını keyfiyyətli mənzillə təmin etməyə həsr edilmişdir. Bu saytdakı məlumatlar davam edən bir layihədir və 2020-ci il ərzində əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdiriləcəkdir.